DPF Čišćenje

Ekipa SAT emisije nas je pozvala da budemo deo priče o dpf-u i svoje znanje i iskustvo koje smo stekli od kad smo počeli sa radom 2012 godine približimo širem auditorijumu. Ovo je segment emisije u kojoj smo gostovali.

DPF FILTER – PREUZIMANJE

Svaki pristigli dpf filter i katalizator se zavodi I dobija svoj broj. Tako olakšavamo rad na njemu kao i praćenje svih sedam faza procesa, koji se moraju maksimalno ispoštovati kako bi na kraju dobili čist i tehnički ispravan filter.

INSPEKCIJA

Pre početka tretiranja dpf filter se detaljno pregleda. Tako ustanovljavamo da li je pri njegovom skidanju, transportu ili na neki drugi način došlo do mehaničkih oštećenja. Za pregled se koristi posebna inspekcijska endoskopska kamera koja dopire do delova gde je pregled na oko nemoguć. Savetujemo svima koji nam šalju ili donose filtere da dobro obrate pažnju prilikom skidanja i rukovanja jer je njegova unutašnjost krta i podložna oštećenju. Pre slanja je poželjno skinuti sve sonde i senzore jer ukoliko dođe do njihovog oštećenja prilikom transporta mi ne odgovaramo!!! Filteri koji su oštećeni vraćaju se vlasnicima bez daljeg tretiranja!!! Oštećenje na filteru može da nastane i prilikom čestih softverskih regeneracija ili ukoliko se vozi duže pod greškom. Inspekciju filtera ne naplaćujemo!!!

Inspekcija_DPF_-_FAP_Filtera_01Inspekcija_DPF_-_FAP_Filtera_02

MERENJE ZAPUŠENOSTI

Sam početak rada podrazumeva merenje zapušenosti fltera kako bi se kasnije primenio odgovarajući proces čišćenja. Primena odgovarajućeg procesa zavisi i od strukture keramičkog saća partikularnog filtera. Postoje više vrsta kermičkih saća koje se koriste u izradi ovih filtera. Izuzetno je bitno znati kako različite vrste keramike od kojih je napravljen dpf reaguju na visoke temperature i uopšte na ceo proces čišćenja. Shodno tome se i primenjuje odgovarajući proces. Naravno ne treba zanemariti ni strukturu kućišta, kao ni strukturu termo omotača koje se nalazi izmedju kućišta i saća.

ULTRASONIČNA KADA I TRETIRANJE ODGOVARAJUĆIM HEMIJSKIM SUPSTANCAMA

DPF filter se ubacuje u UltraSoničnu kadu u koju je pre toga napravljena odgovarajuća srazmera hemijskih supstanci koje pomažu razgradnju nečistoća. Ukoliko je stepen izmerene zapušenosti isuviše veliki, on se tretira pojačnim hemijskim rastvorom. U fazi ultrazvučnog tretiranja, hemijske supstance NE sadrže kiseline ili slične abrazivne hemikalije koje mogu da oštete ii oštećuju kućište ili saće filtera.

DPF_-_FAP_filter_u_ultrazvucnoj_kadi_01DPF_-_FAP_filter_u_ultrazvucnoj_kadi_02

TERMIČKA OBRADA – MEHANIČKO ČIŠĆENJE

Napomena: Svaki dpf filter se fizički otvara jer ga je NEMOGUĆE očistiti ili utvrditi da je oštećen ukoliko ne može lepo da se priđe samom keramičkom saću. Filteri se otvaraju preciznom metodom kako ne bi došlo do nekog oštećenja keramičkog dela. Ne otvaraju se samo kamionski filteri jer se oni nalaze u već otvorenom kućištu. Svi partikularni filteri prolaze kroz više procesa termičke obrade. U zavisnosti od tipa određuje se temperatura, vremenski periodi tretiranja i broj potrebnih procesa. Termičkom obradom se sagoreva Čađ, Karbon, Sumpor, PM-10 čestice i ostale mehaničke nečistoće koje auto zbog prevelike zapušenosti pri regeneraciji nije uspeo sam da sagori. Ovim simuliramo proces koji je auto trebao sam da odradi, ali nije zbog prevelike zapušenosti. Pri samom procesu temperaturu kontroliše programator najnovije generacije i ne postoji mogućnost da dodje do nekakvog tempreaturnog šoka. Silicijum Karbid od koga je filter napravljen trpi temperature od preko 1200 stepeni tako da je tako nesto nemoguće.

MERENJE NA KRAJU PROCESA

Kada je dpf ili katalizator prošao svih sedam faza čišćenja zavaruje ga sertifikovani zavarivač, a pre slanja se vrši provera kvaliteta zavarenog dela. Po poslednji put se mere vrednosti koje označavaju procenat uspešnosti celokupnog procesa. Ukoliko je procenat zapušenosti veći od 10 procenata, celokupan proces se ponavlja.

ISPORUKA

Pre isporuke filter prolazi kontrolu kvaliteta izvršenog zvarivanja! Partikularni filter isporučujemo lično, nekom od kurirskih službi ili se obaveštava klijent čiji je filter da dođe po isti. Sve zavisi od prethodnog dogovora.