DPF – FAP FILTER NAKON ČIŠĆENJA

Dpf filter ili Fap filter nakon proces čišćenja ide na finalnu inspekciju i poslednju proveru. Ukoliko test da pozitivan rezultat klijent može doći da podigne filter, mi ga isporučujemo ili ga šaljemo kurirskom službom na već navedenoj adresi. Naglašavamo da samo filtere sa fizičkim oštećenjem nismo u stanju u potpunosti da očistimo. Često su ta oštećenja trajna i nastaju nekim alternativnim metodama čišćenja (kiselina, voda pod pritiskom…) ili nastaju kao rezultat nekog kvara na sistemu za sagorevanje.

DPF – FAP filter nakon čišćenja u našem servisu:

(FAP filter Peugeot-a 307 smo rastavili kako biste videli delotvornost našeg sistema čišćenja)

DPF_-_FAP_filter_nakon_ciscenja_00 DPF_-_FAP_filter_nakon_ciscenja_01

DPF_-_FAP_filter_nakon_ciscenja_02 DPF_-_FAP_filter_nakon_ciscenja_03